دسته بندی سوال متداول: عمومی

بله، معمولاً برخی از کولرهای گازی امکان عملکرد در حالت گرمایش را نیز دارند. این مدل‌ها میتوانند در فصل زمستان به عنوان سیستم گرمایشی نیز استفاده شوند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید:

فرم درخواست خدمات