دسته بندی سوال متداول: اسپلیت

بسته به نوع خرابی و مشکل، ممکن است تعمیر کولر گازی یا داکت اسپلیت در محل انجام شود. در صورتی که مشکل جدی باشد و نیاز به تجهیزات و تخصص فنی خاصی داشته باشد، ممکن است نیاز به انتقال آن به مرکز تعمیرات وجود داشته باشد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید:

فرم درخواست خدمات