دسته بندی ارور: یخ زدایی

عملکرد یخ زدایی خودکار (در طول عملکرد یخ زدایی یا بخار بر روی واحد خارجی تولید می شود)

این یک عیب ساختاری نیست (در حالت گرمایش، این عملکرد غیرفعال می‌شود.)

این صفحه را به اشتراک بگذارید:

فرم درخواست خدمات